ELTE FFI Planetológiai Műhely

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Planetológiai Műhely
Eötvös Loránd University, Institute of Geography and Earth Sciences, Planetary Science Research Group

Alapítva 2009. március 31.A MŰHELY VEZETŐJE
Dr. Horváth Ferenc (tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE FFI Geofizikai Tanszék)

A MŰHELY TAGJAI
Dr. Bérczi Szaniszló (docens, ELTE FI Anyagfizikai Tanszék);
Dr. Hargitai Henrik (adjunktus, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet);
Dr. Horváth András (szerződéses főmunkatárs, MTA Csillagászati Kutatóintézet);
Dr. Illés Erzsébet (tudományos főmunkatárs, MTA Csillagászati Kutatóintézet);
Dr. Kereszturi Ákos (posztdoktori ösztöndíjas, Collegium Budapest – IAS);
Sik András (tanársegéd, ELTE FFI Természetföldrajzi Tanszék);

LINKEKKUTATÁSI TÉMÁK (egyetemi hallgatóknak)POSTACÍM
: ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Planetológiai Műhely; 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.